Vet du hvor enkelt brannsikkerhet kan være?

Dokumentasjon av brannsikkerhet er hos mange bygningsforvaltere å finne i gamle ringpermer. Det er ikke alltid permene står samlet. Oppdateringer til informasjonen kan komme i form av løse ark som heftes inn ytterst i permen, for eksempel fakser eller e-postutskrifter fra vaktmesteren. Resultatet er i mange tilfeller uorden, manglende registreringer, bortkastet tid og ikke minst dårlig evne til å dokumentere. Iblant kan det gå på sikkerheten løs.

ABIS-Air er en internettbasert verktøy for drift og vedlikehold av bygninger. Inneholder ferdige maler for brann- og ik-permen. ABIS-Air gjør det lett for deg å gjøre alt riktig i henhold til gjeldende forskrifter.

Spar tid og penger
Du kan spare tid og kostnader, uavhengig av hvilken løsning du i dag benytter til dokumentasjon, rapportering og planlegging av arbeidet med brannsikkerhet. ABIS-Air er det beste verktøyet til dette formålet.

2.500 bygninger
ABIS-Air brukes i dag i 2.500 bygninger, og er innført hos blant andre Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kirkelig Fellesråd og Oslo Havn.

Ferdige maler og instrukser
ABIS-Air har maler for standardiserte rapporter og viktige instrukser. Dermed er mye av arbeidet gjort. Informasjonen i systemet oppdateres fortløpende og enkelt. Når det skal produseres en instruks eller rapport, går det fort.

Alt på ett sted
ABIS-Air inneholder alt en brannbok skal inneholde, og har en integrert håndtering av FDV-dokumentasjon knyttet til instrukser. Systemet oppbevarer og holder orden i de viktige dokumentene, slik at du har full oversikt til enhver tid.

Lett å bruke
ABIS-Air er svært brukervennlig. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at systemet og inndelingen, knapper og menyer, er gjenkjennelig i sammenheng med det arbeidet og den dokumentasjonen verktøyet skal støtte.

Planlegging og rutiner
Ved hjelp av årshjulet, som er en integrert del av ABIS-Air, kan alle involverte holde seg oppdatert på hva som må gjøres og rapporteres til ulike tider.

 

Tilgjengelig hvor som helst
Det mange brukere er mest opptatt av, er tidsbesparelsen ved at alle involverte parter, inkludert brannvesenet, kan gis tilgang til informasjonen uavhengig av lokasjon. Driftsteknikere og andre brukere av verktøyet kan ha med seg laptop eller iPad på befaringer, og kan dermed registrere data rett inn i brannboken.

 

Kan brukes til mer
ABIS-Air er bygget målrettet med tanke på å støtte arbeidet knyttet til brannsikkerhet, men det kan brukes i flere sammenhenger. Det er for eksempel like bra til kontrollrutiner for elektriske anlegg, utendørs arealer m.m. samt til planlegging av aktiviteter i hele forvaltningen.

Kort presentasjon
    Kort presentasjon

Nettlesere

ABIS-Air er et moderne og brukervennlig, internettbasert system som fungerer på alle de vanligste nettleserne. ABIS-Air fungerer dessuten utmerket på iPad og andre "touch"-baserte nettbrett.

Videreutvikles hver dag
Vi utvikler ny funksjonalitet for å kunne ta i bruk QR-Code, som vil gi betydelige tidsbesparelser i forbindelse med kontroller og befaringer, ved at det holder å skanne QR-koden med nettbrettet eller smarttelefonen, så er kontrollpunktet registrert.

Bilder fra ABIS-Air

Air3-big.png
Air4-big2.png
Air9-big.png

Air2.png
Air13-big.png
Air15-big.png

Air14-big.png
Air16-big.png
Air1-big.png

Send oss en henvendelse

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: