ABIS AirApp - Marker på tegning

Kontroller/Registrering med mobil/nettbrett 
Avvik, HMS-Avvik, Hendelser, Tiltak, Arbeidsordre

  • Velg tegning fra eiendom og marker punkter med tekst
  • Ta bilder 

Bilder og tegninger lagres til saken og sendes automatisk med for eksempel E-post for avviket. Dette gjør det enkelt å ta tak i for de som skal følge opp saken.