ABIS AirApp

Web App som kjører "online" og "offline" 
250 brukere pr. april 2015
* Kontroller *Avvik *Uønskede hendelser *Reklamasjoner *HMS avvik