ABIS-Aqua

ABIS-Aqua er en rapportgenerator som kan forhindre at viktige beslutninger må utsettes i påvente av kapasitet på IT-avdelingen.

Les

ABIS-Terra

Informasjon kommer.

Les

CA Plex / Websydian

Utviklermiljøer med få ansatte kan ved hjelp av CA Plex og Websydian lage store, avanserte, forretningskritiske systemer. Uansett om målet er å gjøre mer med de ressursene man har, eller å gjøre like mye med færre ressurser, kan CA Plex og Websydian være veien å gå når man utvikler fagsystemer.

Les

Forsikring

Vi har bred kompetanse på rapporter, tariffsystemer og reassuranserapporter, for å nevne noe. Innen forsikring har vi en rekke fornøyde kunder, som har vært hos oss i mange år, og vi kan skilte med ekstra mye erfaring fra denne bransjen. Vi har erfaring med blant andre følgende selskap: If, Storebrand, Nemi, Unison, North Edge, Oslo Forsikring og HDI Gerling.

Les

Systemutvikling

Å utvikle et fagsystem er en svært tidkrevende prosess. Har du hørt det før? Har du tenkt det selv? Vi skal ikke motsi utsagnet, uten samtidig å erkjenne at slik er det – veldig mange steder. Vår erfaring er annerledes. Vi kjenner et godt ordtak: «Kan du tenke det, kan du gjøre det.»

Les

ABIS-Air

ABIS-Air er en internettbasert verktøy for drift og vedlikehold av bygninger. Inneholder ferdige maler for brann- og ik-permen. ABIS-Air gjør det lett for deg å gjøre alt riktig i henhold til gjeldende forskrifter.

Les

Fornøyde kunder

Omsorgsbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Kultur- og idrettsbygg i Oslo
Kultur- og idrettsbygg i Oslo
Kirkelig Fellesråd Oslo
Kirkelig Fellesråd Oslo